Centre d'Art La Rectoria: Exposició de Martí Boada