El dissabte 3 de juny, inauguració de l'exposició "Memoria de mi vida animal", de Mono Cieza