Convocat el III certamen de llibre d'artista VALL-ES