Adjunts:
Accedir a aquesta URL (http://www.centreartrectoria.org/documents/activitats/35_1.pdf)Cursos 2010[Cursos 2010]1496 Kb

RECONEGUTS PEL DEPT. D'EDUCACIÓ COM
ACTIVITAT DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

CURSOS

Introducció a l'escriptura literària
L'art de construir històries
Conèixer les estratègies i adquirir les tècniques bàsiques per construir textos narratius i analitzar críticament textos aliens i propis.
Dates:del 3 al 24 d'abril
Professor: Carles Adamuz
Durada: 16 hores, dissabtes 10 a 14h  
Preu matrícula: 150 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació

Iniciació a la cal·ligrafia itàlica
Un Plaer pels ulls
Curs dirigit al coneixement i execució d'un model d'escriptura itàlica.
Alternança de teoria i pràctica, explicacions i coneixements de l'ús i la preparació dels diferents materials com a suport (pergamí, paper, pedra, roba), plomes, tremps, tintes etc.
Dates: dies 8-9 i 15-16 de maig
Professor: Josep Batlle
Durada: 26 hores, dissabte i diumenge 10 a 14h i 15:30 a 18h
Preu matrícula: 150 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació

Elaboració de paper artesanal
L'alumne aprendrà tot el procés necessari per a l'elaboració manual de paper, des de la preparació i elaboració de la pasta fins a treure fulles senzilles o decorades.
Dates: dies 21-22-23 de maig
Professora: Svantje Busshoff
Durada: 15 hores, divendres 18 a 20h, dissabte10 a 14h i 15:30 a 19h  
diumenge 10 a 14h i 15:30 a 17h.
Preu matrícula: 150 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Gravat
Curs dirigit a tota persona que vulgui experimentar dins del món gràfic amb el gravat.
El gravat sobre diferents suports: plàstic, acetat, fusta, ferro, llautó, cartrons,...
Creació i manipulació de transfers en l'Estampa.
Tècniques: additives: aplicació de carborundum, vernissos, masilles, guixos,
silicones, laques, ... calcogràfiques: punta seca, aiguafort, aiguatinta, vernís tou, sucre, gofrat, llapis gras, ...
Estampació en color i monocrom, plantilles, collage, Roll-up, monotips.
Dates: dies 12-13 i 19-20 de juny
Professora: Marta Chinchilla
Durada: 30 hores, dissabte i diumenge 10 a 14h i 16 a 19h
Preu matrícula: 225 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

CURSOS D'ESTIU

Motlles i nous materials aplicats a l'art, al disseny i l'escenografia
Treballarem les silicones de níquel i de platí, resines de poliester i poliuretà, escumes rígides i elàstiques de poliuretà, el làtex, les escaioles de nova generació i les fibres de vidre i vegetals.
Dates: del 28 de juny al 3 de juliol
Professor: Pere Pich
Durada: 30 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 18h
Preu matrícula: 275 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Escultura en ferro i acer corten (URSSA)
Curs pràctic sobre la manipulació del ferro F6 i acer corten en l'execució d'escultures i peces de mitjà format per a disseny urbà i decoratiu.
Tècniques: tall de planxa amb plasma i oxitall, soldadura inverter i Mig, torsionats, doblats i embotits. Mètodes de treball en el muntatge de l'obra (roscats, anclatges, eixos, frontisses,...). Assessorament sobre la maquinària de treball i sistemes de protecció.
Dates:
CURS I: del 5 al 9 de juliol
CURS II: del 2 al 6 d'agost
Professors: Josep Plandiura i Marta Chinchilla
Durada: 35 hores cada curs, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h
Preu matrícula: 350 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Pintura i dibuix
Taller d'experimentació de materials i procediments en el camp pictòric.
Curs personalitzat orientat a conèixer o profunditzar la pràctica del dibuix i la pintura, independentment del nivell de l'alumne.  
Estratègies en  l'elaboració del discurs artístic i anàlisi dels processos que organitzen i articulen les diferents etapes que composen el projecte creatiu.
Materials, procediments  i tècniques pictòriques: pigments i aglutinants (tremp a l'ou, a la cola, els acrílics, la cera, l'oli), tècniques mixtes, collage, frottage, decollage, grattage. Elecció i preparació dels suports. L'apunt del natural, el cos humà, el retrat.
Els conceptes de llenguatge visual , l'organització perceptiva, l?estructura de l'espai plàstic, la proporció, el color. El pes de la historia de l'art i l' interacció de la pintura amb altres disciplines artístiques.
Dates: del 12 al 16 de juliol
Professor: Raul Galusca
Durada: 40 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h
Preu matrícula: 300 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Pintura sobre seda
Donar a conèixer les múltiples possibilitats de l'estampació i la pintura sobre teixit.
Crear una dinàmica teòrico-pràctica de treball que permeti a l'alumne la recerca per la creació i adquirir les habilitats tècniques necessàries.
Es realitzaran un mínim de 8 peces amb seda o vellut en forma de fulard, coixí, collaret, etc obres pròpies de cada alumne.
Dates: del 19 al 23 de juliol i del 26 al 30 (ambdues setmanes)
Professora: Lourdes Déu
Durada: 40 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h
Preu matrícula: 300 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Proposta de Ritme i Moviment
Moviment: sentir el peu tocant a terra, consciència de l'equilibri, combinar i coordinar sons amb mans i peus, sons vocals, etc. Ritme amb el nostre cos: BODY PERCUTION, ritme amb el nostres peus: STEPS i STOMP., desplaçament i equilibri.
Treball de coneixement del propi cos, de l'equilibri i del ritme.
Desenvolupament de la sensibilitat, la creativitat i enriquiment personal.
Dates: del 19 al 23 de juliol i del 26 al 30 (ambdues setmanes)
Professora: Rafa Méndez
Durada: 15 hores, de dilluns a divendres  de 18 a 19:30h.
Preu: 25 euros/sessió.
Nivell: Iniciació-perfeccionament


Ceràmica. MURALS
Estudi d'execució de diversos volums, baix relleu i alt relleu, textures fetes amb diverses eines en fang refractari.
Estudi global amb la inserció de color (esmalts, òxids, carbonats, etc).
Cuites a alta temperatura i seguiment a càrrec del professorat.
A partir del concepte i la idea de l?alumne, es desenvoluparan els diversos processos a seguir per a la realització del mural.
Dates: del 2 al 6 d'agost
Professors: Glòria Ortega i Albert Cubells
Durada: 35 hores, de dilluns a divendres 10 a 14h i 16 a 19h
Preu matrícula: 300 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Fotografia
Fem i parlem de fotografia
Curs teòrico-pràctic, enfocat a la realització de fotografies en tot tipus de circumstàncies i posterior estudi i crítica. Com desenvolupar un tema fotogràfic sigui retrat, paisatge, reportatge, interiors o exteriors. Estudi de possibilitats per comparar els resultats amb diferents medis. Aprendre a mirar, a interpretar la llum, les perspectives com la utilització de les òptiques, valorar els enquadres, el color o el blanc i negre. Resoldre diferents situacions a la pràctica.
Dates: del 2 al 6 d'agost
Professor: Reinald Colell
Durada: 20 hores, de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Preu matrícula: 100 euros
Nivell: Iniciació

Gravat Experimental
Curs dirigit a la investigació en el món del gravat matèric i calcogràfic. Estudi de mètodes de treball, materials i eines. Curs personalitzat segons nivell dels alumnes.
Tècniques: punta seca, Aiguafort, vernís tou, sucre, aiguatinta, gofrat, collagraph, carborundum. Suports per a matrius: ferro, coure, llautó, plàstics, cartrons, fustes, etc. Estampació: proves úniques, obra seriada, sobreposició d?imatges, Reserves, collages, creació i manipulació d'imatges fotocopiades i transferides a l'estampa.
*Justificació de tiratge. Xerrada a càrrec de Tinta Invisible (professionals en el món de l'edició gràfica).
Dates: del 9 al 13 d'agost
Professora: Marta Chinchilla
Durada: 35 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h
Preu matrícula: 250 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Enquadernació (Llibre d'Artista)
Entre discurs teòric i treball manual s'elaborarà un propi llibre-projecte que figurarà entre llibre, escultura, instal·lació o poesia visual. S'ensenyaran varies tècniques diferents d'enquadernació que poden figurar com llenguatge artístic. A base d'aquestes tècniques els alumnes desenvoluparan el seu propi projecte sota la tutoria professional.
Dates: del 16 al 20 d'agost
Professora: Svantje Busshoff
Durada: 30 hores, de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h
Preu matrícula: 220 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Dibuix amb Model
Realització de dibuixos de diferents formats.
L'apunt com a captació gràfica immediata realitzada en un límit de temps relativament curt.
Dates: del 23 al 27 d'agost
Professora: Lourdes Déu
Durada: 35 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h
Preu matrícula: 275 euros
Nivell: Iniciació-perfeccionament

NOTA:
El Centre d'Art La Rectoria ofereix allotjament als alumnes que així ho desitgin
(segons disponibilitat del Centre). Disposa d'habitacions, cuina i banys comuns, sales d'estudi, jardins, etc.
RECONEGUTS PEL DEPT. D'EDUCACIÓ COM
ACTIVITAT DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

CURSOS

Introducció a l'escriptura literària
L'art de construir històries
Conèixer les estratègies i adquirir les tècniques bàsiques per construir textos narratius i analitzar críticament textos aliens i propis.
Dates:del 3 al 24 d'abril
Professor: Carles Adamuz
Durada: 16 hores, dissabtes 10 a 14h 
Preu matrícula: 150 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació

Iniciació a la cal·ligrafia itàlica
Un Plaer pels ulls
Curs dirigit al coneixement i execució d'un model d'escriptura itàlica.
Alternança de teoria i pràctica, explicacions i coneixements de l'ús i la preparació dels diferents materials com a suport (pergamí, paper, pedra, roba), plomes, tremps, tintes etc.
Dates: dies 8-9 i 15-16 de maig
Professor: Josep Batlle
Durada: 26 hores, dissabte i diumenge 10 a 14h i 15:30 a 18h
Preu matrícula: 150 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació

Elaboració de paper artesanal
L'alumne aprendrà tot el procés necessari per a l'elaboració manual de paper, des de la preparació i elaboració de la pasta fins a treure fulles senzilles o decorades.
Dates: dies 21-22-23 de maig
Professora: Svantje Busshoff
Durada: 15 hores, divendres 18 a 20h, dissabte10 a 14h i 15:30 a 19h 
diumenge 10 a 14h i 15:30 a 17h.
Preu matrícula: 150 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Gravat
Curs dirigit a tota persona que vulgui experimentar dins del món gràfic amb el gravat.
El gravat sobre diferents suports: plàstic, acetat, fusta, ferro, llautó, cartrons,...
Creació i manipulació de transfers en l'Estampa.
Tècniques: additives: aplicació de carborundum, vernissos, masilles, guixos,
silicones, laques, ... calcogràfiques: punta seca, aiguafort, aiguatinta, vernís tou, sucre, gofrat, llapis gras, ...
Estampació en color i monocrom, plantilles, collage, Roll-up, monotips.
Dates: dies 12-13 i 19-20 de juny
Professora: Marta Chinchilla
Durada: 30 hores, dissabte i diumenge 10 a 14h i 16 a 19h
Preu matrícula: 225 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

CURSOS D'ESTIU

Motlles i nous materials aplicats a l'art, al disseny i l'escenografia
Treballarem les silicones de níquel i de platí, resines de poliester i poliuretà, escumes rígides i elàstiques de poliuretà, el làtex, les escaioles de nova generació i les fibres de vidre i vegetals.
Dates: del 28 de juny al 3 de juliol
Professor: Pere Pich
Durada: 30 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 18h
Preu matrícula: 275 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Escultura en ferro i acer corten (URSSA)
Curs pràctic sobre la manipulació del ferro F6 i acer corten en l'execució d'escultures i peces de mitjà format per a disseny urbà i decoratiu.
Tècniques: tall de planxa amb plasma i oxitall, soldadura inverter i Mig, torsionats, doblats i embotits. Mètodes de treball en el muntatge de l'obra (roscats, anclatges, eixos, frontisses,...). Assessorament sobre la maquinària de treball i sistemes de protecció.
Dates:
CURS I: del 5 al 9 de juliol
CURS II: del 2 al 6 d'agost
Professors: Josep Plandiura i Marta Chinchilla
Durada: 35 hores cada curs, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h
Preu matrícula: 350 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Pintura i dibuix
Taller d'experimentació de materials i procediments en el camp pictòric.
Curs personalitzat orientat a conèixer o profunditzar la pràctica del dibuix i la pintura, independentment del nivell de l'alumne. 
Estratègies en  l'elaboració del discurs artístic i anàlisi dels processos que organitzen i articulen les diferents etapes que composen el projecte creatiu.
Materials, procediments  i tècniques pictòriques: pigments i aglutinants (tremp a l'ou, a la cola, els acrílics, la cera, l'oli), tècniques mixtes, collage, frottage, decollage, grattage. Elecció i preparació dels suports. L'apunt del natural, el cos humà, el retrat.
Els conceptes de llenguatge visual , l'organització perceptiva, l?estructura de l'espai plàstic, la proporció, el color. El pes de la historia de l'art i l' interacció de la pintura amb altres disciplines artístiques.
Dates: del 12 al 16 de juliol
Professor: Raul Galusca
Durada: 40 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h
Preu matrícula: 300 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Pintura sobre seda
Donar a conèixer les múltiples possibilitats de l'estampació i la pintura sobre teixit.
Crear una dinàmica teòrico-pràctica de treball que permeti a l'alumne la recerca per la creació i adquirir les habilitats tècniques necessàries.
Es realitzaran un mínim de 8 peces amb seda o vellut en forma de fulard, coixí, collaret, etc obres pròpies de cada alumne.
Dates: del 19 al 23 de juliol i del 26 al 30 (ambdues setmanes)
Professora: Lourdes Déu
Durada: 40 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h
Preu matrícula: 300 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Proposta de Ritme i Moviment
Moviment: sentir el peu tocant a terra, consciència de l'equilibri, combinar i coordinar sons amb mans i peus, sons vocals, etc. Ritme amb el nostre cos: BODY PERCUTION, ritme amb el nostres peus: STEPS i STOMP., desplaçament i equilibri.
Treball de coneixement del propi cos, de l'equilibri i del ritme.
Desenvolupament de la sensibilitat, la creativitat i enriquiment personal.
Dates: del 19 al 23 de juliol i del 26 al 30 (ambdues setmanes)
Professora: Rafa Méndez
Durada: 15 hores, de dilluns a divendres  de 18 a 19:30h.
Preu: 25 euros/sessió.
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Ceràmica. MURALS
Estudi d'execució de diversos volums, baix relleu i alt relleu, textures fetes amb diverses eines en fang refractari.
Estudi global amb la inserció de color (esmalts, òxids, carbonats, etc).
Cuites a alta temperatura i seguiment a càrrec del professorat.
A partir del concepte i la idea de l?alumne, es desenvoluparan els diversos processos a seguir per a la realització del mural.
Dates: del 2 al 6 d'agost
Professors: Glòria Ortega i Albert Cubells
Durada: 35 hores, de dilluns a divendres 10 a 14h i 16 a 19h
Preu matrícula: 300 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Fotografia
Fem i parlem de fotografia
Curs teòrico-pràctic, enfocat a la realització de fotografies en tot tipus de circumstàncies i posterior estudi i crítica. Com desenvolupar un tema fotogràfic sigui retrat, paisatge, reportatge, interiors o exteriors. Estudi de possibilitats per comparar els resultats amb diferents medis. Aprendre a mirar, a interpretar la llum, les perspectives com la utilització de les òptiques, valorar els enquadres, el color o el blanc i negre. Resoldre diferents situacions a la pràctica.
Dates: del 2 al 6 d'agost
Professor: Reinald Colell
Durada: 20 hores, de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Preu matrícula: 100 euros
Nivell: Iniciació

Gravat Experimental
Curs dirigit a la investigació en el món del gravat matèric i calcogràfic. Estudi de mètodes de treball, materials i eines. Curs personalitzat segons nivell dels alumnes.
Tècniques: punta seca, Aiguafort, vernís tou, sucre, aiguatinta, gofrat, collagraph, carborundum. Suports per a matrius: ferro, coure, llautó, plàstics, cartrons, fustes, etc. Estampació: proves úniques, obra seriada, sobreposició d?imatges, Reserves, collages, creació i manipulació d'imatges fotocopiades i transferides a l'estampa.
*Justificació de tiratge. Xerrada a càrrec de Tinta Invisible (professionals en el món de l'edició gràfica).
Dates: del 9 al 13 d'agost
Professora: Marta Chinchilla
Durada: 35 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h
Preu matrícula: 250 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Enquadernació (Llibre d'Artista)
Entre discurs teòric i treball manual s'elaborarà un propi llibre-projecte que figurarà entre llibre, escultura, instal·lació o poesia visual. S'ensenyaran varies tècniques diferents d'enquadernació que poden figurar com llenguatge artístic. A base d'aquestes tècniques els alumnes desenvoluparan el seu propi projecte sota la tutoria professional.
Dates: del 16 al 20 d'agost
Professora: Svantje Busshoff
Durada: 30 hores, de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h
Preu matrícula: 220 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Dibuix amb Model
Realització de dibuixos de diferents formats.
L'apunt com a captació gràfica immediata realitzada en un límit de temps relativament curt.
Dates: del 23 al 27 d'agost
Professora: Lourdes Déu
Durada: 35 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h
Preu matrícula: 275 euros
Nivell: Iniciació-perfeccionament

NOTA:
El Centre d'Art La Rectoria ofereix allotjament als alumnes que així ho desitgin
(segons disponibilitat del Centre). Disposa d'habitacions, cuina i banys comuns, sales d'estudi, jardins, etc.