El caixó és un instrument de percussió. L'artista s'hi asseu al damunt i aquest transmet el ritme al cos del caixoner. S'utilitza en diferents àmbits musicals, com el jazz modern, el nou flamenc i la música llatina.
És d'origen peruà; hi ha dades documentades de la seva existència des de la primera meitat del segle XIX en el folklore afroperuà.
Els negres esclaus utilitzaven els caixons en que es transportaven les mercaderies per marcar ritmes, els seus descendents van seguir usant el mateix sistema.
La migració del caixó peruà cap a Europa va venir de la mà d'en Paco de Lucía, el 1977. Des d'aleshores s'ha convertit en un instrument imprescindible a qualsevol formació flamenca.

 

L'objectiu d'aquest curs és donar a l'alumne un coneixement bàsic sobre el caixó, fent un itinerari per la història de l'instrument, valorant les diverses corrents de les que forma part, amb particular atenció a la tècnica flamenca.
Un altre fonamental objectiu és poder donar a cada alumne una tècnica correcta en l'ús de les mans, ajudant-lo a reconèixer diferents pals o ritmes, des del funk al pop.
Per aconseguir aquest objectiu és important aprendre a tocar l'instrument i com seure correctament al damunt per poder així utilitzar-lo de la millor manera en el moment de tocar-lo.
La metodologia es basa en utilitzar una dialèctica simple i correcta, i valorar la importància de la música en totes les seves corrents.
Donar a l'alumne una base de lectura musical amb la finalitat que aquest pugui  codificar, reconèixer i memoritzar el que estigui tocant.
Tècnica d'escolta dels altres instruments, ús de les mans...

El curs es desenvoluparà en dues sessions de vuit hores totals en un cap de setmana:
dissabte 23 de febrer, de 16:00 a 20:00h, i diumenge 24 de febrer, de 10:00 a 14:00h
El preu és de 70€

Programa:
Presentació de l'instrument.
Escalfament.
Tocs bàsics.
Iniciació per desenvolupar cada ritme, subdividint cada cèl·lula.
Aprendre a tocar sol o en grup.
Desenvolupar petits solos.

El curs està indicat per a nens a partir de deu anys i per a adults.

L'objectiu fonamental del curs és compartir i saber crear una sinergia d'aprenents percussionistes que sàpiguen valorar la pròpia tècnica, i saber portar, per exemple amb el ritme, el que està tocant el propi company músic.