La Fundació La Rectoria de Vilamajor Fundació Privada és una entitat sense ànim de lucre, que neix com a resultat de la transformació en fundació de l’anterior Associació Centre d’Art La Rectoria, i assumeix com a propis els plantejaments del Centre d’Art La Rectoria a qui empara jurídicament.