No hay traducciones disponibles.

a) Desenvolupar l’art i la cultura en totes les seves manifestacions, però molt especialment les arts plàstiques, a través d’un centre d’art, que pugui ser un focus de referència cultural des de Sant Pere de Vilamajor.

b) Promoure el manteniment i recuperació de la memòria històrica i cultural del municipi de Sant Pere de Vilamajor, a traves d’un centre d’estudis dins la pròpia Fundació o col·laborant amb organitzacions, persones o entitats interessades en dur a terme aquesta tasca.

c)

  1. Divulgar i ensenyar la cultura i l’art i les seves diferents vessants, i la seva promoció entre els infants com un mitjà assistencial per al desenvolupament de la infància, a través de cursos, seminaris, tallers, trobades, estades, conferències, etc., així com fomentar la producció artística i la interrelació d’artistes que comencen o estan ja establerts.
  2. Realitzar cursos i tallers com activitat de formació permanent adreçats a professorat no universitari.

d) Estimular l’activitat cultural i social relacionada amb l’art i la cultura mitjançant la convocatòria de premis i distincions a entitats o persones, siguin artistes o no, per la seva destacada activitat en aquests camps, així com donar ajuts econòmics per a conferències, classes, col·loquis, seminaris o tallers d’art i concedir beques per l’educació, la creació i la investigació artística i cultural i també el patrocini d’aquelles activitats destinades al compliment i desenvolupament de l’objecte senyalat als apartats a) i b).

e) Dur a terme intercanvis culturals d’artistes o persones interessades en les arts plàstiques, o la cultura, tant a nivell local, autonòmic, estatal o internacional.

f) Promocionar la cultura artística catalana, i fomentar l’enriquiment de la mateixa amb les aportacions fetes per altres artistes nacionals o estrangers.

g) Proporcionar estada als artistes i investigadors per tal de què puguin desenvolupar les seves creacions.

h) Promoure la comercialització, directament o mitjançant tercers, de la producció artística.

i) Divulgar i ensenyar la realitat natural i humana del Montseny mitjançant activitats que facilitin una visió global d'aquest territori.