Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (diptic_cursos[1].pdf)Cursos 2011 pdf[ ]394 Kb

El Centre d'Art La Rectoria us informa que està obert el periode matrícula dels Cursos Intensius d'Estiu 2011. Adjunt trobareu un díptic en pdf amb més informació.

El Centre d’Art La Rectoria de Sant Pere de Vilamajor, és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu conciliar les arts, les noves tecnologies i la natura.

És un lloc de residència i de treball per artistes, escriptors i investigadors promogut per l’Associació Centre d’Art La Rectoria.

És una plataforma d’expressió, desenvolupament i pensament de l’art contemporani, amb la voluntat de dinamitzar l’entorn immediat amb la col·laboració dels artistes que resideixen al Centre. Una tasca d’àmbit local, d’intercanvi nacional i dinàmiques internacionals.

El Centre disposa de tallers (forja, gravat, ceràmica, estudi de pintura), sales (sales polivalents) i infraestructures adequades per aquesta finalitat, i de personal qualificat per orientar, per tutoritzar, el treball dels artistes residents. Ofereix, també, espais de treball a l’aire lliure.

 

Objectius de la beca

Oferir als artistes nacionals i internacionals la possibilitat de realitzar el seu projecte en un ambient privilegiat, contribuint a l'intercanvi cultural i propiciant una projecció internacional.

 

Persones a qui van dirigides

Pot sol·licitar la beca qualsevol professional o practicant de la creació artística (arts visuals i plàstiques, arts literàries, arts musicals, arts escèniques de petit format i intervencions), de la recerca (investigadors dels àmbits de les ciències naturals i humanes com ara botànica, geologia, biologia, ecologia, història, geografia, antropologia, etc) i de l’estudi.

 

Característiques

1. La comissió específica del Centre d’Art La Rectoria estudiarà tots els projectes presentats sol·licitant la beca producció. Les beques inclouen residència gratuïta i ús de tallers i espais sota la supervisió dels mestres de taller que proporcionaran, si escau , el suport tècnic necessari. Només en alguns casos, si la comissió específica ho recomana i la direcció del centre ho creu convenient, es podrà dotar algun d’aquests projectes amb un ajut econòmic pel seu desenvolupament.

2. Els beneficiaris, pel sol fet de sol·licitar aquestes beques, es comprometen a acceptar el contingut d’aquesta convocatòria i la seva resolució.

3. No podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria aquells artistes que hagin obtingut alguna beca en la mateixa convocatòria els darrers tres anys.

4. Criteris de valoració:

a. La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format sol·licitat i amb l’extensió recomanada.

b. L’adequació del material personal que es presenta a les condicions específiques de la convocatòria.

c. La claredat expositiva de la informació que es presenta per escrit i en suport informàtic.

d. La qualitat del projecte general de l’artista i del projecte específic que es presenta.

e. L’actitud professional de l’artista en la descripció i la defensa del seu projecte, per escrit o, si escau, en una entrevista.

5. Tots els beneficiaris de les beques queden obligats a:

a. Comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut en un termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la notificació de la concessió. En cas que no fos així, s’entendrà que el beneficiari renuncia a la beca, per la qual cosa en perdrà el dret i es podrà concedir la beca al suplent que figuri en primer lloc i així successivament.

b. Realitzar la residència en els termes establerts a la convocatòria.

c. Sol·licitar per escrit a la direcció del Centre d’Art La Rectoria autorització per realitzar qualsevol canvi referent a les dates d’inici i final o a qualsevol altra circumstància relativa al desenvolupament de la beca.

d. Deixar constància de la participació del Centre d’Art La Rectoria en qualsevol mena de comunicació que es realitzi en relació al projecte realitzat mitjançant la “Amb la col·laboració del Centre d’Art La Rectoria”. Caldrà fer constar que el projecte ha estat produït al Centre d’Art La Rectoria i incloure el logotip.

e. Complir amb les normes generals i particulars del Centre

6. En finalitzar la residència, caldrà presentar una memòria completa del treball juntament amb la donació d’una de les obres elaborades durant la residència.

7. Si escau, el Centre d’Art La Rectoria farà públics els resultats dels projectes mitjançant la seva web.

 

Documentació

Per a sol·licitar una beca és necessari presentar un projecte per escrit que inclogui:

- Fotocòpia DNI o passaport

- Dossier i currículum del responsable del projecte, no superior a 50 planes.

- Descripció i sinopsi.

- Proposta de calendari de producció del projecte.

- Necessitats tècniques del projecte.

- Contacte del responsable del projecte.

 

La documentació que es demana s’ha de portar o enviar:

- en format físic, per correu postal a:

Centre d’Art La Rectoria

Avinguda Quatre Camins s/n

08458, Sant Pere de Vilamajor

- en format electrònic a l’adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

És indispensable el dossier en ambdós formats: electrònic i físic.

 

Més informació:

Tel. 00 34 93 845 00 59

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

 

Dates

Aquests serveis poden ser sol·licitats durant tot l’any 2011.

 

Informació complementària

Al Centre d’Art La Rectoria trobareu espais de treball, autonomia en el propi ritme diari i bon ambient per a la creativitat. A més rebreu un tracte i suport personalitzats, i si ho voleu, una introducció a l’entorn i en el cas de persones de fora de Catalunya ajuda individualitzada de comprensió lingüística.

La beca no inclou ni les despeses de viatges ni la manutenció, que corre a càrrec del becari, podent fer ús de la cuina.

Els residents s’han de fer càrrec del manteniment dels espais que habiten i de tirar les escombraries que generen als contenidors del poble. També són responsables de la neteja de l’espai que utilitzen i de les seves habitacions així com de la bugada personal i de la roba de l’habitació. Pel desenvolupament del projecte de treball els becaris han d’aportar els materials que necessiten ja que a la comarca no hi ha comerços gaire especialitzats.

Adjunts:
Accedir a aquesta URL (http://www.centreartrectoria.org/documents/activitats/35_1.pdf)Cursos 2010[Cursos 2010]1496 Kb

RECONEGUTS PEL DEPT. D'EDUCACIÓ COM
ACTIVITAT DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

CURSOS

Introducció a l'escriptura literària
L'art de construir històries
Conèixer les estratègies i adquirir les tècniques bàsiques per construir textos narratius i analitzar críticament textos aliens i propis.
Dates:del 3 al 24 d'abril
Professor: Carles Adamuz
Durada: 16 hores, dissabtes 10 a 14h  
Preu matrícula: 150 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació

Iniciació a la cal·ligrafia itàlica
Un Plaer pels ulls
Curs dirigit al coneixement i execució d'un model d'escriptura itàlica.
Alternança de teoria i pràctica, explicacions i coneixements de l'ús i la preparació dels diferents materials com a suport (pergamí, paper, pedra, roba), plomes, tremps, tintes etc.
Dates: dies 8-9 i 15-16 de maig
Professor: Josep Batlle
Durada: 26 hores, dissabte i diumenge 10 a 14h i 15:30 a 18h
Preu matrícula: 150 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació

Elaboració de paper artesanal
L'alumne aprendrà tot el procés necessari per a l'elaboració manual de paper, des de la preparació i elaboració de la pasta fins a treure fulles senzilles o decorades.
Dates: dies 21-22-23 de maig
Professora: Svantje Busshoff
Durada: 15 hores, divendres 18 a 20h, dissabte10 a 14h i 15:30 a 19h  
diumenge 10 a 14h i 15:30 a 17h.
Preu matrícula: 150 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Gravat
Curs dirigit a tota persona que vulgui experimentar dins del món gràfic amb el gravat.
El gravat sobre diferents suports: plàstic, acetat, fusta, ferro, llautó, cartrons,...
Creació i manipulació de transfers en l'Estampa.
Tècniques: additives: aplicació de carborundum, vernissos, masilles, guixos,
silicones, laques, ... calcogràfiques: punta seca, aiguafort, aiguatinta, vernís tou, sucre, gofrat, llapis gras, ...
Estampació en color i monocrom, plantilles, collage, Roll-up, monotips.
Dates: dies 12-13 i 19-20 de juny
Professora: Marta Chinchilla
Durada: 30 hores, dissabte i diumenge 10 a 14h i 16 a 19h
Preu matrícula: 225 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

CURSOS D'ESTIU

Motlles i nous materials aplicats a l'art, al disseny i l'escenografia
Treballarem les silicones de níquel i de platí, resines de poliester i poliuretà, escumes rígides i elàstiques de poliuretà, el làtex, les escaioles de nova generació i les fibres de vidre i vegetals.
Dates: del 28 de juny al 3 de juliol
Professor: Pere Pich
Durada: 30 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 18h
Preu matrícula: 275 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Escultura en ferro i acer corten (URSSA)
Curs pràctic sobre la manipulació del ferro F6 i acer corten en l'execució d'escultures i peces de mitjà format per a disseny urbà i decoratiu.
Tècniques: tall de planxa amb plasma i oxitall, soldadura inverter i Mig, torsionats, doblats i embotits. Mètodes de treball en el muntatge de l'obra (roscats, anclatges, eixos, frontisses,...). Assessorament sobre la maquinària de treball i sistemes de protecció.
Dates:
CURS I: del 5 al 9 de juliol
CURS II: del 2 al 6 d'agost
Professors: Josep Plandiura i Marta Chinchilla
Durada: 35 hores cada curs, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h
Preu matrícula: 350 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Pintura i dibuix
Taller d'experimentació de materials i procediments en el camp pictòric.
Curs personalitzat orientat a conèixer o profunditzar la pràctica del dibuix i la pintura, independentment del nivell de l'alumne.  
Estratègies en  l'elaboració del discurs artístic i anàlisi dels processos que organitzen i articulen les diferents etapes que composen el projecte creatiu.
Materials, procediments  i tècniques pictòriques: pigments i aglutinants (tremp a l'ou, a la cola, els acrílics, la cera, l'oli), tècniques mixtes, collage, frottage, decollage, grattage. Elecció i preparació dels suports. L'apunt del natural, el cos humà, el retrat.
Els conceptes de llenguatge visual , l'organització perceptiva, l?estructura de l'espai plàstic, la proporció, el color. El pes de la historia de l'art i l' interacció de la pintura amb altres disciplines artístiques.
Dates: del 12 al 16 de juliol
Professor: Raul Galusca
Durada: 40 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h
Preu matrícula: 300 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Pintura sobre seda
Donar a conèixer les múltiples possibilitats de l'estampació i la pintura sobre teixit.
Crear una dinàmica teòrico-pràctica de treball que permeti a l'alumne la recerca per la creació i adquirir les habilitats tècniques necessàries.
Es realitzaran un mínim de 8 peces amb seda o vellut en forma de fulard, coixí, collaret, etc obres pròpies de cada alumne.
Dates: del 19 al 23 de juliol i del 26 al 30 (ambdues setmanes)
Professora: Lourdes Déu
Durada: 40 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h
Preu matrícula: 300 euros (material inclòs)
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Proposta de Ritme i Moviment
Moviment: sentir el peu tocant a terra, consciència de l'equilibri, combinar i coordinar sons amb mans i peus, sons vocals, etc. Ritme amb el nostre cos: BODY PERCUTION, ritme amb el nostres peus: STEPS i STOMP., desplaçament i equilibri.
Treball de coneixement del propi cos, de l'equilibri i del ritme.
Desenvolupament de la sensibilitat, la creativitat i enriquiment personal.
Dates: del 19 al 23 de juliol i del 26 al 30 (ambdues setmanes)
Professora: Rafa Méndez
Durada: 15 hores, de dilluns a divendres  de 18 a 19:30h.
Preu: 25 euros/sessió.
Nivell: Iniciació-perfeccionament

Més informació...