Adjuntos:
Descargar este adjunto (diptic_cursos[1].pdf)Cursos 2011 pdf[ ]394 Kb

El Centre d'Art La Rectoria os informa que esta abierto el periodo de matrícula de los Cursos Intensivos de Verano 2011. Adjunto encontrareis un pdf con más información.

No hay traducciones disponibles.

El Centre d’Art La Rectoria de Sant Pere de Vilamajor, és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu conciliar les arts, les noves tecnologies i la natura.

És un lloc de residència i de treball per artistes, escriptors i investigadors promogut per l’Associació Centre d’Art La Rectoria.

És una plataforma d’expressió, desenvolupament i pensament de l’art contemporani, amb la voluntat de dinamitzar l’entorn immediat amb la col·laboració dels artistes que resideixen al Centre. Una tasca d’àmbit local, d’intercanvi nacional i dinàmiques internacionals.

El Centre disposa de tallers (forja, gravat, ceràmica, estudi de pintura), sales (sales polivalents) i infraestructures adequades per aquesta finalitat, i de personal qualificat per orientar, per tutoritzar, el treball dels artistes residents. Ofereix, també, espais de treball a l’aire lliure.

 

Objectius de la beca

Oferir als artistes nacionals i internacionals la possibilitat de realitzar el seu projecte en un ambient privilegiat, contribuint a l'intercanvi cultural i propiciant una projecció internacional.

 

Persones a qui van dirigides

Pot sol·licitar la beca qualsevol professional o practicant de la creació artística (arts visuals i plàstiques, arts literàries, arts musicals, arts escèniques de petit format i intervencions), de la recerca (investigadors dels àmbits de les ciències naturals i humanes com ara botànica, geologia, biologia, ecologia, història, geografia, antropologia, etc) i de l’estudi.

 

Característiques

1. La comissió específica del Centre d’Art La Rectoria estudiarà tots els projectes presentats sol·licitant la beca producció. Les beques inclouen residència gratuïta i ús de tallers i espais sota la supervisió dels mestres de taller que proporcionaran, si escau , el suport tècnic necessari. Només en alguns casos, si la comissió específica ho recomana i la direcció del centre ho creu convenient, es podrà dotar algun d’aquests projectes amb un ajut econòmic pel seu desenvolupament.

2. Els beneficiaris, pel sol fet de sol·licitar aquestes beques, es comprometen a acceptar el contingut d’aquesta convocatòria i la seva resolució.

3. No podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria aquells artistes que hagin obtingut alguna beca en la mateixa convocatòria els darrers tres anys.

4. Criteris de valoració:

a. La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format sol·licitat i amb l’extensió recomanada.

b. L’adequació del material personal que es presenta a les condicions específiques de la convocatòria.

c. La claredat expositiva de la informació que es presenta per escrit i en suport informàtic.

d. La qualitat del projecte general de l’artista i del projecte específic que es presenta.

e. L’actitud professional de l’artista en la descripció i la defensa del seu projecte, per escrit o, si escau, en una entrevista.

5. Tots els beneficiaris de les beques queden obligats a:

a. Comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut en un termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la notificació de la concessió. En cas que no fos així, s’entendrà que el beneficiari renuncia a la beca, per la qual cosa en perdrà el dret i es podrà concedir la beca al suplent que figuri en primer lloc i així successivament.

b. Realitzar la residència en els termes establerts a la convocatòria.

c. Sol·licitar per escrit a la direcció del Centre d’Art La Rectoria autorització per realitzar qualsevol canvi referent a les dates d’inici i final o a qualsevol altra circumstància relativa al desenvolupament de la beca.

d. Deixar constància de la participació del Centre d’Art La Rectoria en qualsevol mena de comunicació que es realitzi en relació al projecte realitzat mitjançant la “Amb la col·laboració del Centre d’Art La Rectoria”. Caldrà fer constar que el projecte ha estat produït al Centre d’Art La Rectoria i incloure el logotip.

e. Complir amb les normes generals i particulars del Centre

6. En finalitzar la residència, caldrà presentar una memòria completa del treball juntament amb la donació d’una de les obres elaborades durant la residència.

7. Si escau, el Centre d’Art La Rectoria farà públics els resultats dels projectes mitjançant la seva web.

 

Documentació

Per a sol·licitar una beca és necessari presentar un projecte per escrit que inclogui:

- Fotocòpia DNI o passaport

- Dossier i currículum del responsable del projecte, no superior a 50 planes.

- Descripció i sinopsi.

- Proposta de calendari de producció del projecte.

- Necessitats tècniques del projecte.

- Contacte del responsable del projecte.

 

La documentació que es demana s’ha de portar o enviar:

- en format físic, per correu postal a:

Centre d’Art La Rectoria

Avinguda Quatre Camins s/n

08458, Sant Pere de Vilamajor

- en format electrònic a l’adreça Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

És indispensable el dossier en ambdós formats: electrònic i físic.

 

Més informació:

Tel. 00 34 93 845 00 59

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

 

Dates

Aquests serveis poden ser sol·licitats durant tot l’any 2011.

 

Informació complementària

Al Centre d’Art La Rectoria trobareu espais de treball, autonomia en el propi ritme diari i bon ambient per a la creativitat. A més rebreu un tracte i suport personalitzats, i si ho voleu, una introducció a l’entorn i en el cas de persones de fora de Catalunya ajuda individualitzada de comprensió lingüística.

La beca no inclou ni les despeses de viatges ni la manutenció, que corre a càrrec del becari, podent fer ús de la cuina.

Els residents s’han de fer càrrec del manteniment dels espais que habiten i de tirar les escombraries que generen als contenidors del poble. També són responsables de la neteja de l’espai que utilitzen i de les seves habitacions així com de la bugada personal i de la roba de l’habitació. Pel desenvolupament del projecte de treball els becaris han d’aportar els materials que necessiten ja que a la comarca no hi ha comerços gaire especialitzats.

Adjuntos:
Acceder a esta URL (http://www.centreartrectoria.org/documents/activitats/35_1.pdf)Cursos 2010[Cursos 2010]1496 Kb

RECONOCIDOS POR EL DEPT. DE EDUCACIÓN COMO
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
                   
CURSOS

Introducción a la escritura literaria
El arte de construir historias
Conocer las estrategias y adquirir las técnicas básicas para construir textos narrativos y analizar críticamente textos ajenos y propios.
Fechas:del 3 al 24 de abril
Profesor: Carles Adamuz
Duración: 16 horas, sábados de 10 a 14h  
Precio matrícula: 150 euros (material incluido)
Nivel: Iniciación

Iniciación a la caligrafia itálica
Un Placer para los ojos
Curso dirigido al conocimiento y ejecución de un modelo de escritura itálica.
Alternancia de teoria y práctica, explicaciones y conocimiento del uso y la preparación de los diferentes materiales como soporte (pergamino, papel, piedra, ropa), plumas, temples, tintas, etc.
Fechas: dias 8-9 y 15-16 de mayo
Profesor: Josep Batlle
Duración: 26 horas, sábados y domingos 10 a 14h y 15:30 a 18h
Precio matrícula: 150 euros (material incluido)
Nivel: Iniciación

Elaboración de papel artesanal
El alumno aprenderá todo el proceso necesario para la elaboración manual de papel, desde la preparación y elaboración de la pasta conseguir hojas sencillas o decoradas.
Fechas: dias 21-22-23 de mayo
Profesora: Svantje Busshoff
Duración: 15 horas, viernes de 18 a 20h, sábado de 10 a 14h y 15:30 a 19h  
domingo de 10 a 14h i 15:30 a 17h.
Precio matrícula: 150 euros (material incluido)
Nivel: Iniciación-perfeccionamiento

Grabado
Curso dirigido a toda persona que quiera experimentar dentro del mundo gráfico con el grabado.
El grabado sobre diferentes soportes: plástico, acetato, madera, hierro, latón, cartones,...
Creación y manipulación de transfers en la Estampa.
Técnicas: aditivas: aplicación de carborundum, barnices, masillas, yesos,
siliconas, lacas, ... calcográficas: punta seca, aguafuerte, aguatinta, barniz blando, azúcar, gofrado, lápiz graso, ...
Estampación en color y monocromo, plantillas, collage, Roll-up, monotipos.
Fechas: dias 12-13 y 19-20 de junio
Profesora: Marta Chinchilla
Duración: 30 horas, sábados y domingos de 10 a 14h y de 16 a 19h
Precio matrícula: 225 euros (material incluido)
Nivel: Iniciación-perfeccionamiento

CURSOS DE VERANO

Moldes y nuevos materiales aplicados al arte, al diseño y la escenografia
Trabajaremos las siliconas de níquel y de platino, resinas de poliester y poliuretano, espumas rígidas y elásticas de poliuretano, el latex, les escayolas de nueva generación y las fibras de vidrio y vegetales.
Fechas: del 28 de junio al 3 de julio
Profesor: Pere Pich
Duración: 30 horas, de lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 18h
Precio matrícula: 275 euros (material incluido)
Nivel: Iniciación-perfeccionamiento

Escultura en hierro y acero corten (URSSA)
Curso práctico sobre la manipulación del  hierro F6 y acero corten en la ejecución de esculturas y piezas de medio formato para diseño urbano y decorativo.
Técnicas: corte de plancha com plasma y oxicorte, soldadura inverter i Medio, torsionados, doblados y embutidos. Métodos de trabajo en el montaje de la obra (roscados, anclajes, ejes, bisagras,...). Asesoramiento sobre la maquinaria de trabajo y sistemas de protección.
Fechas:
CURSO I: del 5 al 9 de julio
CURSO II: del 2 al 6 de agosto
Profesores: Josep Plandiura y Marta Chinchilla
Duración: 35 horas cada curso, de lunes a viernes  de 10 a 14h y de 16 a 19h
Precio matrícula: 350 euros (material incluido)
Nivel: Iniciación-perfeccionamiento

Pintura y dibujo
Taller de experimentación de materiales y procedimientos en el campo pictórico.
Curso personalizado orientado a conocer o profundizar la práctica del dibujo y la pintura, independientmente del nivel del alumno.  
Estrategias en  la elaboración del discurso artístico y análissi de los procesos que organizan y articulan las diferentes etapas que componen el proyecto creativo.
Materiales, procedimentos y técnicas pictórcas: pigmentos y aglutinantes (temple al huevo, a la cola, a los acrílicos, la cera, el aceite), técnicas mixtas, collage, frottage, decollage, grattage. Eleccióny preparación de los suportes. El apunte del natural, el cuerpo humano, el retrato.
Los conceptos de lenguaje visual, la organización perceptiva, la estructura del espacio plástico, la proporción, el color. El peso de la historia del arte y la interacción de la pintura con otras disciplinas artísticas.
Fechas: del 12 al 16 de julio
Profesor: Raul Galusca
Duración: 40 horas, de lunes a viernes  de 10 a 14h y de 16 a 20h
Precio matrícula: 300 euros (material incluido)
Nivel: Iniciación-perfeccionamiento

Pintura sobre seda
Dar a conocer las múltiples posibilidades de la estampación y la pintura sobre tejidos.
Crear una dinámica teórico-práctica de trabajo que permita al alumno la investigación para la creación y adquirir las habildades técnicas necesarias.
Se realizaran un mínimo de 8 piezas en seda o terciopelo en forma de foulard, cojín, collar, etc obras propias de cada alumno.
Fechas: del 19 al 23 y del 26 al 30 de julio (ambas semanas)
Profesora: Lourdes Déu
Duración: 40 horas, de lunes a viernes de 10 a 14h
Precio matrícula: 300 euros (material incluido)
Nivel: Iniciación-perfeccionamiento

Propuesta de Ritmo y Movimiento
Movimento: sentir el pie tocando el suelo, conciencia del equilibrio, combinar y coordinar sonidos con manos y pies, sonidos vocales, etc. Ritmo con nuestro cuerpo: BODY PERCUTION, ritmo con el nuestros pies: STEPS y STOMP, desplazamiento y equilibrio.
Trabajo de conocimiento del propio cuerpo, del equilibrio y del ritmo.
Desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y enriquecimiento personal.
Fechas: del 19 al 23 y del 26 al 30 de julio (ambas semanas)
Professora: Rafa Méndez
Duración: 15 horas, de lunes a viernes  de 18 a 19:30h.
Precio: 25 euros/sesión
Nivel: Iniciación-perfeccionamiento

Cerámica. MURALES
Estudio de la ejecución de diversos volúmenes, bajo rellieve y alto relieve, texturas hechas con diversas herramientas en barro refractario.
Estudio global con la inserción de color (esmaltes, óxidos, carbonatos, etc).
Cocción a alta temperatura y seguimiento a cargo del profesorado.
A partir del concepto y la idea del alumno, se desarrollaran los diversos procesos a seguir para la realización del mural.
Fechas: del 2 al 6 de agosto
Profesores: Glòria Ortega y Albert Cubells
Duración: 35 horas, de lunes a viernes 10 a 14h y de 16 a 19h
Precio matrícula: 300 euros (material incluido)
Nivel: Iniciación-perfeccionamiento

Fotografia
Hagamos y hablemos de fotografia
Curso teórico-práctico, enfocado a la realización de fotografias en todo tipo de circumstancias y posterior estudio y crítica. Cómo desarrollar un tema fotográfico sea retrato, paisatge, reportaje, interiores o exteriores. Estudio de posibilidades para comparar los resultados con diferentes medios. Aprender a mirar, a interpretar la luz, las perspectivas como la utilización de las ópticas, valorar los encuadres, el color o el blanco y negro. Resolcer diferentes situaciones en la práctica.
Fechas: del 2 al 6 de agosto
Profesor: Reinald Colell
Duración: 20 hoas, de lunes a viernes de 9 a 14h.
Precio matrícula: 100 euros
Nivel: Iniciación

Grabado Experimental
Curso dirigido a la investigación en el mundo del grabado matérico i calcográfico. Estudio de métodos de trabajo, materialesy herramientas. Curso personalizado según nivel de los alumnos.
Técnicas: punta seca, Aguafueret, barniz blando, azúcar, aguatinta, gofrado, collagraph, carborundum. Soportes para  matrices: hierro, cobre, latón, plásticos, cartones, maderas, etc. Estampación: pruebas únicas, obra seriada, sobreposición de imágenes, Reservas, collages, creación y manipulación  de imágenes fotocopiadas y transferidas a la estampa.
*Justificación de tirage. Charla a cargo de Tinta Invisible (profesionales en el mundo de la edición gráfica).
Fechas: del 9 al 13 de agosto
Profesora: Marta Chinchilla
Duración: 35 horas, de lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 19h
Precio matrícula: 250 euros (material incluido)
Nivel: Iniciación-perfeccionamento

Encuadernación (Libro de Artista)
Entre discurso teórico y trabajo manual se elaborará un propio libro-proyecto que figurará entre libro, escultura, instalación o poesia visual. Se enseñaran varias técnicas diferentes de encuadernación que pueden figurar com lenguage artístico. A base de estas técnicas los alumnos desarrollaran su propio proyecto bajo la tutoria profesional.
Fechas: del 16 al 20 de agosto
Profesora: Svantje Busshoff
Duración: 30 horas, de lunes a viernes de 10 a 13h y de 16 a 19h
Precio matrícula: 220 euros (material incluido)
Nivel: Iniciación-perfeccionamento

Dibujo con Modelo
Realización de dibujos en diferentes formatos.
El apunte como captación gráfica immediata realizada en un límite de tiempo relativamente corto.
Fechas: del 23 al 27 de agosto
Profesora: Lourdes Déu
Duración: 35 horas, de lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 19h
Precio matrícula: 275 euros
Nivel: Iniciación-perfeccionamento

NOTA:
El Centre d'Art La Rectoria ofrece alotjamiento a los alumnos que lo soliciten
(según disponibilidad del Centro). Dispone de habitaciones, cocina y baños comunes, salas de estudio, jardines, etc.

Más información...