La Fundació La Rectoria de Vilamajor Fundació Privada -Centre d’Art La Rectoria (CAR)-, és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu l’estudi i la investigació en el camp de l’art, especialment, però no exclusiva, les arts plàstiques, potenciar la comunicació entre sensibilitats, cultures i procedències geogràfiques diverses i promoure la divulgació i l’extensió de l’art emprant els mitjans idonis en cada cas.

És una plataforma d’expressió, desenvolupament i pensament de l’art contemporani. Té la voluntat de dinamitzar l’entorn immediat amb la col·laboració dels artistes que resideixen al CAR. Una tasca d’àmbit local, d’intercanvi nacional i dinàmiques internacionals.

Està ubicat a Sant Pere de Vilamajor, Vallès Oriental, des de la seva creació el 1987, en una masia datada l’any 1639.

És un lloc de residència i de treball per artistes, escriptors i investigadors promogut per la Fundació La Rectoria de Vilamajor Fundació Privada -Centre d’Art La Rectoria (CAR).

Consta de:

 • 2 habitacions individuals
 • 4 habitacions dobles
 • dos serveis
 • cuina amb office
 • sala de lectura
 • rentadora
 • espais de treball amb la possibilitat de compartir-los (segons necessitats)
 • espais exteriors

A qui van dirigides les beques

Pot sol·licitar la beca qualsevol professional o practicant de la creació artística (arts plàstiques i visuals), especialment artistes novells, científics i intel·lectuals

Característiques

1. La comissió específica del CAR estudiarà tots els projectes presentats sol·licitant la beca de residència artística.

2. Les beques inclouen residència i espai de treball. Només en alguns casos, si la comissió específica ho recomana i la direcció ho creu convenient, es podrà dotar algun d’aquests projectes amb un ajut econòmic pel seu desenvolupament.

3. Els beneficiaris, pel sol fet de sol·licitar aquestes beques, es comprometen a acceptar el contingut d’aquesta convocatòria i la seva resolució.

4. No podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria aquells artistes que hagin obtingut aquesta beca en els dos anys anteriors a la present convocatòria.

Criteris de valoració:

1. Presentació de tots els documents indicats a la convocatòria, en el format sol·licitat.

2. La creativitat, originalitat i innovació del projecte.

3. La qualitat del projecte general.

4. L’actitud professional del creador en la descripció i la defensa del seu projecte, per escrit o, si escau, en una entrevista.

5. Proposta de calendari adequada a les bases de la convocatòria.

Tots els beneficiaris de les beques queden obligats a:

1. Comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut en un termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la notificació de la concessió. En cas que no fos així, s’entendrà que el beneficiari renuncia a la beca, per la qual cosa en perdrà el dret i es podrà concedir la beca al següent seleccionat i així successivament.

2. Realitzar la residència en els termes establerts a la convocatòria.

3. El període de realització del projecte, un cop revisada la proposta de calendari del becari, vindrà fixat per la direcció del CAR.

 • a. Un cop acordada la data d’arribada, aquesta és improrrogable, i la no presentació del becari suposarà la revocació de la Beca.
 • b. Únicament en casos de força major es podrà sol·licitar per escrit a la direcció del CAR autorització per realitzar un canvi referent a les dates d’inici i final o a qualsevol altra circumstància relativa al desenvolupament de la beca.
 • c. En tot cas, si el temps d’estada és superior al proposat inicialment per l’artista i acceptat després per la organització, aquesta no subvencionarà l’allotjament dels dies que s’allargui la residència.

4. Deixar constància de la participació del CAR en qualsevol mena de comunicació que es presenti en relació al projecte realitzat mitjançant la frase: “Amb la col·laboració de la Fundació La Rectoria de Vilamajor Fundació Privada -Centre d’Art La Rectoria (CAR),”. Caldrà fer constar que el projecte ha estat produït al CAR i incloure el logotip.

5. Complir amb les normes generals i particulars del Centre.

6. Al finalitzar la Beca, si s’escau, el CAR, mostrarà al públic el projecte desenvolupat pel becari (taller obert, conferència, projecció, actuació...)

7. En finalitzar la residència, caldrà presentar una memòria completa del treball.

8. Els beneficiaris de la beca estan obligats a deixar una mostra del treball al CAR.

Si es creu convenient, la Fundació La Rectoria de Vilamajor Fundació Privada -Centre d’Art La Rectoria (CAR), farà públics els resultats dels projectes a la seva web.

Documentació

Per a sol·licitar una beca cal presentar el projecte per correu electrònic i per escrit en format word. Ha d’incloure:

 • Dossier i currículum del candidat o responsable del projecte
 • Descripció i sinopsi del projecte
 • Proposta de calendari de realització del projecte
 • Necessitats tècniques del projecte
 • Contacte del candidat o responsable del projecte
 • Fotocòpia del DNI o passaport

On s'ha d'enviar

La documentació que es demana s’ha d’enviar a:

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

i per correu convencional a

Centre d’Art La Rectoria

Avinguda Quatre Camins s/n

08458, Sant Pere de Vilamajor

Més informació: Tel. 00 34 93 845 00 59 /   Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Dates

Termini de presentació de projectes: 31 de gener de 2020.

Les residències són d’un a tres mesos en dos possibles períodes (si cal ampliar el període, cal l’aprovació de la direcció del Centre):

 • des del 1 d’ abril al 30 de juny de 2020,
 • des del 15 de setembre al 18 de desembre de 2020.

Informació complementària

Objectius:

Promoure oportunitats de creació i exposició d’art; elaboració de projectes científics i intel·lectuals.

Utilització d’espais:

Al CAR trobareu espais de treball, autonomia en el propi ritme diari i bon ambient per a la creativitat. La planta baixa de l’edifici és d’ús exclusiu del CAR per a la seva activitat diària, i no podrà ser utilitzada com a zona de residència pels artistes becats. La planta baixa està oberta al públic per visita, i és per això que s’haurà de tenir especial cura en el manteniment d’aquest espai.

Aspectes econòmics:

El valor de la beca es fixa en 600,00 € / mes que inclou, a pagar per l’organització: allotjament, accés a tallers

A pagar per l’artista: 60,00 € en concepte de col·laboració en el manteniment del CAR.

Manutenció, viatge, assegurança mèdica, material, altres despeses, també a càrrec de l’artista.

Si durant l’estada els becaris volen convidar alguna persona a passar alguna nit al CAR, han de consultar-ho prèviament a l’administració i abonar el cost d’aquesta pernoctació segons el preu vigent no finançat (20,00 €/dia).

Obligacions:

 • Donar una obra creada durant la residència (artistes) o un informe de la tasca realitzada (científics i intel·lectuals)
 • Complir amb les normes de convivència
 • Utilitzar i conservar les dependències del CAR.
 • Col·laborar en les activitats organitzades pel CAR durant el període de residència.
 • Presentar la Memòria sobre l’execució del projecte.
 • Altres esdeveniments dins el programa (segons les disponibilitats del CAR): exhibició (tallers oberts), presentacions públiques...

Material:

Pel desenvolupament del projecte, els becaris han d’aportar els materials que necessiten. Si ho precisen, se’ls facilitarà adreces de comerços especialitzats.

Per qualsevol altre qüestió no especificada en la present convocatòria, cal dirigir-se a la direcció del CAR.

Entitat patrocinadora:

Centre d’Art La Rectoria

Tel: 93 8450059

Horari: de dimarts a divendres de 10:00h a 13:30h

Av. Quatre Camins S/N

08458 Sant Pere de Vilamajor (Barcelona)

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

www.centreartrectoria.org

Entitats col·laboradores:

beques2018